MUREXIN. Das hält.

Navržená řešení v této aplikaci jsou založena na standartně doporučovaných systémech, které odpovídají současnému stavu techniky. Případné problémy při aplikaci dokážeme redukovat na minimum, nemůžeme je však zcela vykloučit. Výrobky nutno zpracovávat zcela přesně dle našich technických doporučení. Technické a bezpečnostní listy naleznete na www.murexin.com. Veškeré námi poskytnuté informace však nenahrazují povinnost zpracovatele respektovat stávající podmínky na staveništi. Prosím, respektujte doporučení k jednotlivým bodům.

TODO